ЗА НАС

Изипей АД е оператор на платежната система FexoPay, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания на задължения в България.
Услугите на Fexopay са предназначени за българи, живеещи и работещи в чужбина:

Изпращане на пари в брой от и до България
Паричните суми могат да се получат до пет минути след тяхното внасяне, независимо къде се намират вносителят и получателят.

Банков превод до България
Платежно нареждане до всяка банка в България - вноски за осигуровки, комисиони, глоби, застраховки, кредити, наеми и др.
Сумата се получава в рамките на 24 часа след изпращането й.

Плащане на битови сметки и данъци в България
Погасяване на месечни задължения за ток, вода, парно, интернет, GSM, Bulsatcom, местни данъци и такси.
Клиентът може да плати сметката си за който и да е град в България, като плащането се отразява от търговеца на следващия работен ден.

Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извършва под надзора на Българска Народна Банка и Комисията за регулиране на съобщенията.

Изипей АД е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г. Изипей АД предоставя и платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 т.3 т.5, т.6, т.7 и т.8 от ЗПУПС.

Най-голямата компания за парични преводи и платежни услуги в България поддържа партньорска мрежа от над 2000 офиса в България и Европа - клонове на банки, търговски вериги, бизнес-центрове, други търговски организации, собствени гишета.

FexoPay позволява на клиентите да извършват плащания и парични преводи от удобен за тях офис, независимо в коя точка се намират, спестява им време и средства, осигурява сигурност и надеждност за всички видове плащания.