ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В АЛБАНИЯ

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Албания към България

Тарифа:

  • Парични преводи
    от България към Албания

Тарифа:

Каси на RIA за ПОЛУЧАВАНЕ на пари в Албания

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Albania ICB Albania EUR /левова равностойност/ All / Eur / Usd No limit

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator