тарифа

Паричен превод Банков превод Small World
Битови сметки Преводи от/до Турция RIA Money Transfer
Золотая Корона Moneytrans Cashline

Такси при извършване на превод от чужбина към банкова сметка в България
сумата се внася в брой в офис на Изипей в чужбина (FexoPay)

 

 

Банков превод от Австрия и Кипър до България
Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
€ 0,01 - 2500,00
€ 4.00

 

 

 

 

Банков превод от Гърция до България
Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
€ 0,01 - 50,00
€ 3.50
€ 50,01 - 150,00
€ 5.00
€ 150,01 - 2500,00
€ 3.5% от сумата на превода