ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В БЕЛГИЯ

SmallWorld

Предлагани услуги:

  RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Белгия към България

Тарифа:

 
  • Парични преводи
    от Белгия към България

Тарифа:

  • Получаване на преводи
    от България към Белгия

Тарифа:

ПАРТНЬОРСКИ КАСИ НА SMALL WORLD

 CITYNAME NAME ADDRESS BRAND
 ANTWERPEN LCC TRANS-ENVOI S.P.R.L. APPELMANSSTRAAT, 25 - 2018 ANTWERPEN EMAIL: INFO@LCCMT.BE LCC
 BRUSSELS LCC TRANS-ENVOI S.P.R.L. RUE DES FRIPIERS 17, GALERIE DU CENTRE 34 EMAIL: INFO@LCCMT.BE LCC
 BRUSSELS LCC TRANS-ENVOI S.P.R.L. RUE EMILE CLAUS, 53 - 1050 BRUXELLES EMAIL: INFO@LCCMT.BE LCC
 KORTRIJK 21030: ALL-STOCK BVBA KORTRIJK LCC

ПАРТНЬОРСКИ КАСИ НА RIA

 CITYNAME NAME ZIP ADDRESS
 Brussels Ria Envia Belgium SPRL 1000 48 Rue Marche Aux Poulets
 Bruxelles Ria Envia Belgium Sprl - Place Bara 1070 Place Bara 27

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Belgium Ria Payment Stores & Agencies EUR /левова равностойност/ Eur Max 3.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator