ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В БЕЛГИЯ

Belgium

ПАРТНЬОРСКИ КАСИ - SMALL WORLD

SmallWorld

Предлагани услуги:

  • Изпращане на пари в брой до България

Тарифа:

  • 100 EUR - такса 4 EUR
  • 300 EUR - такса 12 EUR
  • 1000 EUR - такса 40 EUR
 

ПАРТНЬОРСКИ КАСИ - RIA

RIA

Предлагани услуги:

  • Изпращане на пари в брой до България

Тарифа:

  • 0 - 500 EUR – такса 6 EUR
  • 1000 EUR – такса 15 EUR

ПАРТНЬОРСКИ КАСИ НА SMALL WORLD

 CITYNAME NAME ADDRESS BRAND
 ANTWERPEN LCC TRANS-ENVOI S.P.R.L. APPELMANSSTRAAT, 25 - 2018 ANTWERPEN EMAIL: INFO@LCCMT.BE LCC
 BRUSSELS LCC TRANS-ENVOI S.P.R.L. RUE DES FRIPIERS 17, GALERIE DU CENTRE 34 EMAIL: INFO@LCCMT.BE LCC
 BRUSSELS LCC TRANS-ENVOI S.P.R.L. RUE EMILE CLAUS, 53 - 1050 BRUXELLES EMAIL: INFO@LCCMT.BE LCC
 KORTRIJK 21030: ALL-STOCK BVBA KORTRIJK LCC

ПАРТНЬОРСКИ КАСИ НА RIA

 CITYNAME NAME ZIP ADDRESS
 Brussels Ria Envia Belgium SPRL 1000 48 Rue Marche Aux Poulets
 Bruxelles Ria Envia Belgium Sprl - Place Bara 1070 Place Bara 27