тарифа

Паричен превод Банков превод Small World
Битови сметки Преводи от/до Турция RIA Money Transfer
Золотая Корона Moneytrans Cashline

Такси при заплащане на битови сметки в България
сумата се внася в брой в офис на Изипей в чужбина (FexoPay)

Размер на превода в Euro За регистрирани клиенти -
такса в Euro
За нерегистрирани клиенти -
такса в Euro
0,01 - 100,00 € 2.50 € 3.50
100,01 - 1000,00 € 2.50 3.5% от сумата
на превода

 

Размер на превода в Euro За регистрирани клиенти -
такса в Euro
За нерегистрирани клиенти -
такса в Euro
10 € 2.50 € 3.50
20 € 2.50 € 3.50
25 € 2.50 € 3.50
30 € 2.50 € 3.50
35 € 2.50 € 3.50
40 € 2.50 € 3.50
45 € 2.50 € 3.50
50 € 2.50 € 3.50
55 € 2.50 € 3.50
60 € 2.50 € 3.50
65 € 2.50 € 3.50
70 € 2.50 € 3.50
75 € 2.50 € 3.50
80 € 2.50 € 3.50
85 € 2.50 € 3.50
90 € 2.50 € 3.50
95 € 2.50 € 3.50
100 € 2.50 € 3.50
105 € 2.50 € 3.68
110 € 2.50 € 3.85
115 € 2.50 € 4.03
120 € 2.50 € 4.20
125 € 2.50 € 4.38
130 € 2.50 € 4.55
135 € 2.50 € 4.73
140 € 2.50 € 4.90
145 € 2.50 € 5.08
150 € 2.50 € 5.25
155 € 2.50 € 5.43
160 € 2.50 € 5.60
165 € 2.50 € 5.78
170 € 2.50 € 5.95
175 € 2.50 € 6.13
180 € 2.50 € 6.30
185 € 2.50 € 6.48
190 € 2.50 € 6.65
195 € 2.50 € 6.83
200 € 2.50 € 7.00
250 € 2.50 € 8.75
300 € 2.50 € 10.50
350 € 2.50 € 12.25
400 € 2.50 € 14.00
450 € 2.50 € 15.75
500 € 2.50 € 17.50
550 € 2.50 € 19.25
600 € 2.50 € 21.00
650 € 2.50 € 22.75
700 € 2.50 € 24.50
750 € 2.50 € 26.25
800 € 2.50 € 28.00
850 € 2.50 € 29.75
900 € 2.50 € 31.50
950 € 2.50 € 33.25
1000 € 2.50 € 35.00