ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В БРАЗИЛИЯ


Предлагани услуги:

  • Парични преводи от България към Бразилия

Тарифа:

Бразилия

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Brazil Banco Rendimento EUR /левова равностойност/ BRL Max 3.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator