тарифа

Паричен превод Банков превод Small World
Битови сметки Преводи от/до Турция RIA Money Transfer
Золотая Корона Moneytrans Cashline

G.S. Cashline - Тарифа за изпращане на пари в брой от Кипър към България:

 

За ( EUR ) Таса( EUR )
0 - 50€ 3.95€
50 - 100€ 7.90€
100.01 - 200€ 11€
200.01 - 300€ 13.50€
300.01 - 400€ 17€
400,01 - 550€ 20€
550,01 - 700€ 25€
700,01 - 850€ 30€
850,01 - 1000€ 35€
1000,01 - 1250€ 40€
1250,01 - 1500€ 45€
1500,01 - 1750€ 55€
1750,01 - 2000€ 60€
2000,01 - 2500€ 65€

 

Адреси на касите в Кипър...>