ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В КИТАЙ


Предлагани услуги:

  • Парични преводи от България

Тарифа:

Китай

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
China Postal Savings Bank of China EUR /левова равностойност/ Eur / Usd 500 USD

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator