За контакти


Централен офис на Изипей АД

гр. София 1000, България
ул. Иван Вазов 16
тел. 0700 20 787
тел. +359 246 78 678
факс: +359 2 987 91 31
e-mail: office@fexopay.com