ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В КОСТА РИКА

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Коста Рика към България

Тарифа:

  • 100 USD - такса 3.75 USD
  • 300 USD - такса 1,25% от сумата /3.75 USD min/
  • 1000 USD - такса 1,25% от сумата /3.75 USD min/
  • пълна тарифа
  • Парични преводи
    от България към Коста Рика

Тарифа:

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в Коста Рика

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Costa Rica Serviexpreso Money Transfer S.A EUR /левова равностойност/ CRC / Usd Max 3.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator