Документи

Изипей АД е оператор на система за платежни услуги, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната".

Изипей АД е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г. Изипей АД предоставя и платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 т.3 т.5, т.6, т.7 и т.8 от ЗПУПС./

Дружеството притежава Лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услуги на територията на цялата страна.Пълен и актуален списък с организациите, които имат право да предлагат услуги на Изипей АД, е публикуван в сайта на БНБ в "Регистър на лицензираните дружества за електронни пари в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)": http://bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm

Организации, които не фигурират в публичния регистър на БНБ като представители на Изипей АД, нямат право да предлагат услугите на дружеството!
Общи условия на договор с потребителите за предоставяне на услугата - ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,3 MB)
Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,3 MB)
Общи условия за ползване на МИКРОСМЕТКА чрез ePay.bg и Изипей ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Декларацията за поверителност и защита на личните данни ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)

За да разгледате документите, необходимо е да имате инсталиран Adobe Reader. Reader