Документи

Изипей АД е лицензирана от Българска Народна Банка платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи под № РД22–1604/14.07.2010 г.

Дружеството притежава Лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услуги на територията на цялата страна.Пълен и актуален списък с организациите, които имат право да предлагат услуги на Изипей АД, е публикуван в сайта на БНБ в "Публичен регистър на лицензираните платежни институции, както и на техните клонове и представители по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи": http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm

Организации, които не фигурират в публичния регистър на БНБ като представители на Изипей АД, нямат право да предлагат услугите на дружеството!
Общи условия на договор с потребителите за предоставяне на услугата - ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,3 MB)
Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,3 MB)
Общи условия за ползване на МИКРОСМЕТКА чрез ePay.bg и Изипей ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Декларацията за поверителност и защита на личните данни ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)

За да разгледате документите, необходимо е да имате инсталиран Adobe Reader. Reader