ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В ЕСТОНИЯ


Предлагани услуги:

  • Получаване на пари в брой от България

Тарифа:

Естония

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Estonia Contact (Russlavbank) EUR /левова равностойност/ Eur / Usd Max 4.950

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator