ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В ГРУЗИЯ

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Грузия към България

Тарифа:

  • 100 EUR - такса 4% от сумата /4 EUR min/
  • 300 EUR - такса 4% от сумата /4 EUR min/
  • 1000 EUR - такса 4% от сумата /4 EUR min/
  • пълна тарифа
  • Получаване на преводи
    от България към Грузия

Тарифа:

Каси за получаване на преводи от България

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Georgia Bank Constanta Jsc EUR /левова равностойност/ Usd No limit
BankofGeorgia(SakartvelosBanki/BankGruzii) EUR /левова равностойност/ Usd / Eur No limit
Investbank Jsc EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
Jsc Mfo Alpha Express EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
Liberty Bank JSC (People's Bank of Georgia) EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
MFO Rico Express EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
MFO Rival Credit EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
JSC TBC Bank EUR /левова равностойност/ Usd / Eur No limit

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator