ПАРТНЬОРСКИ ИНДИЯ


RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Индия към България

Тарифа:

  • Парични преводи
    от България към Индия

Тарифа:

Индия

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
India Xpress Money Services Limited EUR /левова равностойност/ INR Max 140.000
Wall Street Finance Llc - MEA EUR /левова равностойност/ INR Max 140.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator