\

ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В ЛАТВИЯ

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Латвия към България

Тарифа:

  • 100 EUR - такса 3% от сумата /6 EUR min/
  • 300 EUR - такса 3% от сумата /6 EUR min/
  • 1000 EUR - такса 3% от сумата /6 EUR min/
  • пълна тарифа
  • Парични преводи
    от България към Латвия

Тарифа:

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в Латвия

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Latvia Contact (Russlavbank) EUR /левова равностойност/ Eur Max 5.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator