ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В МОЛДОВА

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Молдова към България

Тарифа:

  • 100 EUR - такса 4% от сумата /6 EUR min/
  • 300 EUR - такса 4% от сумата /6 EUR min/
  • 1000 EUR - такса 4% от сумата /6 EUR min/
  • пълна тарифа
  • Парични преводи
    от България към Молдова

Тарифа:

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Moldova Rep Comertbank J.S.C EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
Energbank JSC EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
EuroCreditBank EUR /левова равностойност/ Usd / Eur No Limit
Moldindconbank SA EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5000
Victoriabank EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator