търговци, включени в системата

Чрез офисите, предлагащи услугите на FexoPay в чужбина, може да погасявате задълженията си към редица търговци в България.
Клиентът може да плати за който и да е град в България сметките си за:
- ток
- вода
- парно
- интернет
- мобилни телефони
- Bulsatcom TV
- местни данъци и такси.
Плащането се отразява в системата на съответния търговец на следващия работен ден.

Списък с фирми и организации, към които могат да се погасяват задължения