ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В НОРВЕГИЯ

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Норвегия към България

Тарифа:

  • Парични преводи
    от България към Норвегия

Тарифа:

 CITYNAME NAME ZIP ADDRESS
 Oslo Ria Norway Oslo 0185 Schweigaardsgate 6
 Oslo Ria Norway Oslo 0184 Storgata 19-21
 Oslo Ria Norway Gronland 0135 Schweigaards gata 17

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в Норвегия

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Norway Ria Payment Stores & Agencies EUR /левова равностойност/ Eur Max 20.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator