ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В ПОЛША

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Полша към България

Тарифа:

  • Парични преводи
    от България към Полша

Тарифа:

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в Полша

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Poland Bank Pocztowy EUR /левова равностойност/ PLN Max 25.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator