ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В ПУЕРТО РИКО

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Пуерто Рико към България

Тарифа:

  • 100 EUR - такса 8.00 USD + 2.26 USD (tax)
  • 300 EUR - такса 13.58 USD + 6.79 USD (tax)
  • 1000 EUR - такса 45.28 USD + 22.64 USD (tax)
  • пълна тарифа
  • Парични преводи
    от България към Пуерто Рико

Тарифа:

 CITYNAME NAME ZIP ADDRESS
 Santurce PR2 (2104 Borinquen-Santurce) 00915 2104 Borinquen Avenue
 Rio Piedras PR4 (Williams John #1020-Rio Piedras) 00925 Williams John # 1020
 Villa Palmeras PR34 (Gilberto Monroing-Villa Palmeras) 00915 Gilberto Monroing # 300
 San Juan PR35 (San Juan #702 Parada-San Juan) 00919 San Juan #702 Parada 15
 Bayamon PR36 (Calle Comercio #223-Bayamon) 00959 Calle Comercio #223
 Santurce PR38 (Calle Loiza #1917-Santurce) 00911 Calle Loiza #1917
 San Juan PR41 (Ave De Diego #506-San Juan) 00919 Ave. De Diego # 506 Puerto Rico
 RГ­o Piedras PR44 (Avenida De Diego #811Caparra Terrace-Ro Piedras) 00000 Avenida De Diego #811 Local B
 SAN JUAN PR45 (Avenida Barbosa 319-San Juan) 00917 AVENIDA BARBOSA 319
 Carolina PR46 (Calle 101 Bloque BE-10-Carolina) 00983 Calle 101 Bloque BE-10 Jardines de Country Club

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в Пуерто Рико

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Puerto Rico Depends on each Agency EUR /левова равностойност/ Usd Max 2.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator