RIA - Тарифа за изпращане на пари в брой от Испания към България

 

From ( EUR ) To ( EUR ) Customer Fee( EUR )
0,01 50 4,95
50,01 200 5,00
200,01 300 8,00
300,01 400 9,00
400,01 600 11,00
600.01 1000 16,00
1000.01 1400 22,00
1400,01 2000 28,50
2000,01 2500 40,00