ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В Русия

RIA

Предлагани услуги:

  Залатая Корона

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от България към Русия

Тарифа:

 
  • Парични преводи
    от Русия към България

Тарифа:

  • Получаване на преводи
    от България към Русия

Тарифа:

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Russia Contact System (Rapida Ltd.) Локации EUR /левова равностойност/ Usd No Limit

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator

 

Золотая Корона / Golden Crown - Офиси за получаване на пари в брой в Русия

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Russia Золотая Корона / Golden Crown System Локации EUR /левова равностойност/ Usd No Limit

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.perevod-korona.com