ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В СЪРБИЯ


Предлагани услуги:

  • Получаване на преводи от България

Тарифа:

  • 100 EUR - такса 8.00 EUR
  • 300 EUR - такса 15.00 EUR
  • 1000 EUR - такса 28.00 EUR
  • пълна тарифа
Сърбия

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Serbia KBM Banka Eur /левова равностойност/ USD / Eur 2999 USD / 2600 EUR

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator