услуги за българи в чужбина

Проверка и плащане на битови сметки в България

  Easypay

Изипей АД съвместно с ePay.bg има изградена инфраструктура за проверка и заплащане на задължения към различни доставчици на комунално-битови услуги в България.
Клиентът може да плати сметката си за който и да е град в България, като плащането се отразява от търговеца на следващия работен ден.

Чрез офисите, предлагащи услугите на FexoPay в чужбина, може да плащате:
- ток
- вода
- парно
- интернет
- мобилни телефони
- Bulsatcom TV

Списък с фирми и организации, към които могат да се погасяват задължения