услуги за българи в чужбина

Превод по банкова сметка в България

Easypay
Easypay

Услугата ви позволява да извършите превод по сметка във всяка банка в България. Достатъчно е да знаете пълното име и IBAN на получателя.

Чрез услугата може да плащате в България:

  • наеми
  • издръжки
  • комисиони
  • застраховки
 
  • захранване на банкова сметка
  • вноски за здравно осигуряване
  • вноски по кредити и лизинги
  • други

Тази услуга ви дава възможност да внасяте пари в брой от България или чужбина. Можете да направите превод по банкова сметка във всяка каса на Fexopay в Австрия, Гърция, Кипър или офис от мрежата на Ria Money Transfer по света.

Сумата се получава до 2 работни дни след изпращането й. Получателят автоматично получава парите по указаната банкова сметка, както и всяка допълнителна информация, подадена при плащането.

 

Тарифа за превод по банкова сметка в България