тарифа

Паричен превод Банков превод Small World
Битови сметки Преводи от/до Турция RIA Money Transfer
Золотая Корона Moneytrans Cashline

Small World - Примерна тарифа за изпращане на паричен превод до България

 

Забележка: Цените са ориентировъчни. За повече информация <на този линк>

 

SEND MONEY TO BULGARIA: 100 EUR 300 EUR 1000 EUR
IRELAND 6 EUR 17 EUR 30 EUR
FRANCE 8 EUR 16 EUR 26 EUR
BELGIUM 8 EUR 15 EUR 22 EUR
SWITZERLAND 8 CHF 8 CHF 8 CHF
SPAIN 7 EUR 10.5 EUR 18.5 EUR
PORTUGAL 8 EUR 12 EUR 28 EUR
ITALY 7.5 EUR 15.9 EUR 39.9 EUR
NETHERLANDS 7.5 EUR 15.9 EUR 39.9 EUR
GERMANY 7 EUR 15 EUR 23 EUR
UNITED KINGDOM 5 GBP 5 GBP 5 GBP
CANADA 4 CAD 12 CAD 40 CAD
USA 10 USD 10 USD 10 USD

 

 

Офис мрежа на Small World