ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В ШВЕЦИЯ

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Швеция към България

Тарифа:

  • Парични преводи
    от България към Швеция

Тарифа:

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в Швеция

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Sweden Ria Payment Stores & Agencies EUR /левова равностойност/ SEK Max 30.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator