тарифа

Паричен превод Банков превод Small World
Битови сметки Преводи от/до Турция RIA Money Transfer
Золотая Корона Money Exchange Moneytrans
Cashline    

Такси при извършване на парични преводи в брой от/към Република Турция

Размер на превода е сумата, която ще бъде изплатена на Получателя. Максималната сума, която може да бъде изпратена е 7.500 Евро/ 20.000 Турски лири.
Можете да извършвате парични преводи в брой от и до всеки пощенски клон в Турция.
Офис мрежа на UPT
Размер на превода в Такса за клиента в Размер на превода в Такса за клиента в
EUR EUR ТУРСКИ ЛИРИ EUR
0.01 – 50 6,00 EUR   0.01 – 100 5,00 EUR
50.01 – 100 8,00 EUR   100.01 – 200 6,00 EUR
100.01 – 200 10,00 EUR   200.01 – 400 9,00 EUR
200.01 – 300 15,00 EUR   400.01 – 600 11,00 EUR
300.01 – 400 20,00 EUR   600.01 – 800 14,00 EUR
400.01 – 500 22,00 EUR   800.01 – 1000 17,00 EUR
500.01 – 750 24,00 EUR   1000.01 – 1500 19,00 EUR
750.01 – 1000 26,00 EUR   1500.01 – 2000 22,00 EUR
1000.01 – 1500 32,00 EUR   2000.01 – 3000 24,00 EUR
1500.01 – 1750  38,00 EUR   3000.01 – 3500 27,00 EUR
1750.01 – 2000 44,00 EUR   3500.01 – 4000 29,00 EUR
2000.01 – 2500 51,00 EUR   4000.01 – 5000 32,00 EUR
2500.01 – 3000 58,00 EUR   5000.01 – 7000 34,00 EUR
3000.01 – 3500 65,00 EUR   7000.01 – 8000 36,00 EUR
3500.01 – 4000 72,00 EUR   8000.01 – 9000 40,00 EUR
4000.01 – 4500 83,00 EUR   9000.01 – 10000 42,00 EUR
4500.01 – 5000 94,00 EUR   10000.01 – 12000 47,00 EUR
5000.01 – 5500 105,00 EUR   12000.01 – 14000 52,00 EUR
5500.01 – 6000 116,00 EUR   14000.01 – 16000 57,00 EUR
6000.01 – 6500 127,00 EUR   16000.01 – 17000 60,00 EUR
6500.01 – 7000 138,00 EUR   17000.01 – 18000 62,00 EUR
7000.01 – 7500 149,00 EUR   18000.01 – 19000 65,00 EUR
      19000.01 – 20000 67,00 EUR