ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В УКРАЙНА

RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Украйна към България

Тарифа:

  • 100 EUR - такса 3,5% от сумата /7 EUR min/
  • 300 EUR - такса 3,5% от сумата /7 EUR min/
  • 1000 EUR - такса 3,5% от сумата /7 EUR min/
  • пълна тарифа
  • Парични преводи
    от България към Украйна

Тарифа:

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в Украйна

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Ukraine Imexbank JSC EUR /левова равностойност/ Eur / Usd Max 5.000
Kredobank Ojsc EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
Oschadbank EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
RIA Payments EUR /левова равностойност/ Eur / Usd Max 5000
Ukrainian Financial Group EUR /левова равностойност/ Eur / Usd Max 5.000
Ukrgasbank JSB EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
Universal Bank EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
VAB Bank EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
Vs Bank PJSC EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000
VTB Bank EUR /левова равностойност/ Usd / Eur Max 5.000

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator