logo-easypay
FexoPay е международен
бранд за платежни
услуги на EasyPay

- Тарифа за изпращане на превод от България до Азербайджан, Беларус, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Молдова, Русия, Таджикистан и Чехия

Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro   Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
0,01 - 50,00 € 3.50   10 € 3.50
50,01 - 150,00 € 5.00   15 € 3.50
150,01 - 1000,00 3.5% от сумата на превода   20 € 3.50
      25 € 3.50
      30 € 3.50
      35 € 3.50
      40 € 3.50
      45 € 3.50
      50 € 3.50
      55 € 5.00
      60 € 5.00
      65 € 5.00
      70 € 5.00
      75 € 5.00
      80 € 5.00
      85 € 5.00
      90 € 5.00
      95 € 5.00
      100 € 5.00
      105 € 5.00
      110 € 5.00
      115 € 5.00
      120 € 5.00
      125 € 5.00
      130 € 5.00
      135 € 5.00
      140 € 5.00
      145 € 5.00
      150 € 5.00
      155 € 5.43
      160 € 5.60
      165 € 5.78
      170 € 5.95
      175 € 6.13
      180 € 6.30
      185 € 6.48
      190 € 6.65
      195 € 6.83
      200 € 7.00
      250 € 8.75
      300 € 10.50
      350 € 12.25
      400 € 14.00
      450 € 15.75
      500 € 17.50
      550 € 19.25
      600 € 21.00
      650 € 22.75
      700 € 24.50
      750 € 26.25
      800 € 28.00
      850 € 29.75
      900 € 31.50
      950 € 33.25
      1000 € 35.00

*Парите се получават в брой в офисите на Золотая Корона: Списък с локации

- Тарифа за изпращане на пари в брой от Русия към България: 1% от сумата на превода