logo-easypay
FexoPay е международен
бранд за платежни
услуги на EasyPay

- Тарифа за изпращане на пари в брой от България до Белгия, Румъния и Нидерландия

Лимити: € 2500.00 на еднократен превод, € 5000.00 на ден, € 15000.00 на месец

Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
€ 0.01 - 50.00 € 3.50
€ 50.01 - 150.00 € 5.00
€ 150.01 - 2500.00 3.5% от сумата на превода