logo-easypay
FexoPay е международен
бранд за платежни
услуги на EasyPay

- Примерна тарифа за изпращане на паричен превод до България

В мрежата на EasyPay и Fexopay се изплащат преводи от Small World, но не могат да се нареждат. Посочените тарифи са ориентировъчни. За повече информация на този линк.

Изпрати пари до България: € 100.00 € 300.00 € 1000.00
Белгия € 6.00 € 6.00 € 15.00
Великобритания € 6.00 € 8.50 € 16.00
Германия € 5.00 € 16.00 € 22.00
Ирландия € 6.00 € 17.00 € 30.00
Испания € 8.00 € 12.00 € 31.00
Италия € 4.00 € 7.50 € 25.00
Канада € 5.00 € 12.00 € 40.00
Нидерландия € 6.00 € 10.00 € 35.00
Португалия € 8.00 € 12.00 € 28.00
САЩ € 3.99 € 7.99 € 19.99
Франция € 8.00 € 14.00 € 44.00
Швейцария € 8.00 € 8.00 € 8.00