услуги за българи в чужбина

Получаване на паричен превод

Easypay

Услугата представлява еквивалент на класическия пощенски запис със следните предимства:
- услугата се извършва в Web базирана централизирана система
- преводите се изпълняват в реално време
- получателят не дължи никакви допълнителни такси
- няма ограничения по отношение на мястото, на което могат да се получат парите
- преводът може да бъде изтеглен от всяка каса в мрежата на Изипей
- паричните суми се получават до 5 минути след тяхното внасяне, независимо къде се намира вносителят.

 

Тарифа за изпращане на пари в брой