logo-easypay
FexoPay е международен
бранд за платежни
услуги на EasyPay

- Такси за парични преводи в брой от/към Турция

Размер на превода в Такса за клиента в
EUR EUR
0.01 – 50 6.00 EUR
50.01 – 100 8.00 EUR
100.01 – 200 10.00 EUR
200.01 – 300 15.00 EUR
300.01 – 400 20.00 EUR
400.01 – 500 22.00 EUR
500.01 – 750 24.00 EUR
750.01 – 1000 26.00 EUR
1000.01 – 1500 32.00 EUR
1500.01 – 1750 38.00 EUR
1750.01 – 2000 44.00 EUR
2000.01 – 2500 51.00 EUR
Размер на превода в Такса за клиента в
ТУРСКИ ЛИРИ EUR
0.01 – 100 5.00 EUR
100.01 – 200 6.00 EUR
200.01 – 400 9.00 EUR
400.01 – 600 11.00 EUR
600.01 – 800 14.00 EUR
800.01 – 1000 17.00 EUR
1000.01 – 1500 19.00 EUR
1500.01 – 2000 22.00 EUR
2000.01 – 3000 24.00 EUR
3000.01 – 3500 27.00 EUR
3500.01 – 4000 29.00 EUR
4000.01 – 5000 32.00 EUR
5000.01 – 7000 34.00 EUR
7000.01 – 8000 36.00 EUR
8000.01 – 9000 40.00 EUR
9000.01 – 10000 42.00 EUR
10000.01 – 12000 47.00 EUR
12000.01 – 14000 52.00 EUR
14000.01 – 16000 57.00 EUR
16000.01 – 17000 60.00 EUR
17000.01 – 18000 62.00 EUR
18000.01 – 19000 65.00 EUR
19000.01 – 20000 67.00 EUR

 

Преводи до Албания и Косово

 

Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro   Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
0.01 - 50.00 € 3.50   10 € 3.50
50.01 - 150.00 € 5.00   15 € 3.50
150.01 - 1000.00 3.5% от сумата на превода   20 € 3.50
      25 € 3.50
      30 € 3.50
      35 € 3.50
      40 € 3.50
      45 € 3.50
      50 € 3.50
      55 € 5.00
      60 € 5.00
      65 € 5.00
      70 € 5.00
      75 € 5.00
      80 € 5.00
      85 € 5.00
      90 € 5.00
      95 € 5.00
      100 € 5.00
      105 € 5.00
      110 € 5.00
      115 € 5.00
      120 € 5.00
      125 € 5.00
      130 € 5.00
      135 € 5.00
      140 € 5.00
      145 € 5.00
      150 € 5.00
      155 € 5.43
      160 € 5.60
      165 € 5.78
      170 € 5.95
      175 € 6.13
      180 € 6.30
      185 € 6.48
      190 € 6.65
      195 € 6.83
      200 € 7.00
      250 € 8.75
      300 € 10.50
      350 € 12.25
      400 € 14.00
      450 € 15.75
      500 € 17.50
      550 € 19.25
      600 € 21.00
      650 € 22.75
      700 € 24.50
      750 € 26.25
      800 € 28.00
      850 € 29.75
      900 € 31.50
      950 € 33.25
      1000 € 35.00

 

Преводи до Азербайджан, Грузия, Израел, Йордания, Казахстан, Киргизстан, Молдова

 

Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro   Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
0.01 - 50.00 € 5.00   10 € 5.00
50.01 - 150.00 € 5.00   15 € 5.00
150.01 - 1000.00 3.5% от сумата на превода   20 € 5.00
      25 € 5.00
      30 € 5.00
      35 € 5.00
      40 € 5.00
      45 € 5.00
      50 € 5.00
      55 € 5.00
      60 € 5.00
      65 € 5.00
      70 € 5.00
      75 € 5.00
      80 € 5.00
      85 € 5.00
      90 € 5.00
      95 € 5.00
      100 € 5.00
      105 € 5.00
      110 € 5.00
      115 € 5.00
      120 € 5.00
      125 € 5.00
      130 € 5.00
      135 € 5.00
      140 € 5.00
      145 € 5.00
      150 € 5.00
      155 € 5.43
      160 € 5.60
      165 € 5.78
      170 € 5.95
      175 € 6.13
      180 € 6.30
      185 € 6.48
      190 € 6.65
      195 € 6.83
      200 € 7.00
      250 € 8.75
      300 € 10.50
      350 € 12.25
      400 € 14.00
      450 € 15.75
      500 € 17.50
      550 € 19.25
      600 € 21.00
      650 € 22.75
      700 € 24.50
      750 € 26.25
      800 € 28.00
      850 € 29.75
      900 € 31.50
      950 € 33.25
      1000 € 35.00

 

Преводи до Джибути, Ливан, Мароко, Палестина, Таджикистан, Узбекистан

 

Размер на превода в USD Такса за клиента в Euro
0.01 - 140.00 € 5.00
140.01 - 1000.00 3.5% от сумата на превода