logo-easypay
FexoPay е международен
бранд за платежни
услуги на EasyPay
Тарифи за международни преводи
на нашите партньори

- Такси при извършване на парични преводи в брой от/към Република Турция

 

 

Размер на превода е сумата, която ще бъде изплатена на Получателя. Максималната сума, която може да бъде изпратена
е 7.500 Евро/ 20.000 Турски лири.

Можете да извършвате парични преводи в брой от и до всеки пощенски клон в Турция.

 

Размер на превода в Такса за клиента в Размер на превода в Такса за клиента в
EUR EUR ТУРСКИ ЛИРИ EUR
0.01 – 50 6,00 EUR   0.01 – 100 5,00 EUR
50.01 – 100 8,00 EUR   100.01 – 200 6,00 EUR
100.01 – 200 10,00 EUR   200.01 – 400 9,00 EUR
200.01 – 300 15,00 EUR   400.01 – 600 11,00 EUR
300.01 – 400 20,00 EUR   600.01 – 800 14,00 EUR
400.01 – 500 22,00 EUR   800.01 – 1000 17,00 EUR
500.01 – 750 24,00 EUR   1000.01 – 1500 19,00 EUR
750.01 – 1000 26,00 EUR   1500.01 – 2000 22,00 EUR
1000.01 – 1500 32,00 EUR   2000.01 – 3000 24,00 EUR
1500.01 – 1750 38,00 EUR   3000.01 – 3500 27,00 EUR
1750.01 – 2000 44,00 EUR   3500.01 – 4000 29,00 EUR
2000.01 – 2500 51,00 EUR   4000.01 – 5000 32,00 EUR
2500.01 – 3000 58,00 EUR   5000.01 – 7000 34,00 EUR
3000.01 – 3500 65,00 EUR   7000.01 – 8000 36,00 EUR
3500.01 – 4000 72,00 EUR   8000.01 – 9000 40,00 EUR
4000.01 – 4500 83,00 EUR   9000.01 – 10000 42,00 EUR
4500.01 – 5000 94,00 EUR   10000.01 – 12000 47,00 EUR
5000.01 – 5500 105,00 EUR   12000.01 – 14000 52,00 EUR
5500.01 – 6000 116,00 EUR   14000.01 – 16000 57,00 EUR
6000.01 – 6500 127,00 EUR   16000.01 – 17000 60,00 EUR
6500.01 – 7000 138,00 EUR   17000.01 – 18000 62,00 EUR
7000.01 – 7500 149,00 EUR   18000.01 – 19000 65,00 EUR
      19000.01 – 20000 67,00 EUR

 

 

Преводи до Албания и Косово

 

Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro   Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
0,01 - 50,00 € 3.50   10 € 3.50
50,01 - 150,00 € 5.00   15 € 3.50
150,01 - 1000,00 3.5% от сумата на превода   20 € 3.50
      25 € 3.50
      30 € 3.50
      35 € 3.50
      40 € 3.50
      45 € 3.50
      50 € 3.50
      55 € 5.00
      60 € 5.00
      65 € 5.00
      70 € 5.00
      75 € 5.00
      80 € 5.00
      85 € 5.00
      90 € 5.00
      95 € 5.00
      100 € 5.00
      105 € 5.00
      110 € 5.00
      115 € 5.00
      120 € 5.00
      125 € 5.00
      130 € 5.00
      135 € 5.00
      140 € 5.00
      145 € 5.00
      150 € 5.00
      155 € 5.43
      160 € 5.60
      165 € 5.78
      170 € 5.95
      175 € 6.13
      180 € 6.30
      185 € 6.48
      190 € 6.65
      195 € 6.83
      200 € 7.00
      250 € 8.75
      300 € 10.50
      350 € 12.25
      400 € 14.00
      450 € 15.75
      500 € 17.50
      550 € 19.25
      600 € 21.00
      650 € 22.75
      700 € 24.50
      750 € 26.25
      800 € 28.00
      850 € 29.75
      900 € 31.50
      950 € 33.25
      1000 € 35.00
Тарифи за международни преводи
на нашите партньори

- Такси при извършване на парични преводи
в брой от/към Република Турция

 

 

Размер на превода е сумата, която ще бъде изплатена на
Получателя. Максималната сума, която може да бъде изпратена
е 7.500 Евро/ 20.000 Турски лири.

Можете да извършвате парични преводи в брой от и до всеки
пощенски клон в Турция.

 

Размер на превода в Такса за клиента в Размер на превода в Такса за клиента в
EUR EUR ТУРСКИ ЛИРИ EUR
0.01 – 50 6,00 EUR   0.01 – 100 5,00 EUR
50.01 – 100 8,00 EUR   100.01 – 200 6,00 EUR
100.01 – 200 10,00 EUR   200.01 – 400 9,00 EUR
200.01 – 300 15,00 EUR   400.01 – 600 11,00 EUR
300.01 – 400 20,00 EUR   600.01 – 800 14,00 EUR
400.01 – 500 22,00 EUR   800.01 – 1000 17,00 EUR
500.01 – 750 24,00 EUR   1000.01 – 1500 19,00 EUR
750.01 – 1000 26,00 EUR   1500.01 – 2000 22,00 EUR
1000.01 – 1500 32,00 EUR   2000.01 – 3000 24,00 EUR
1500.01 – 1750 38,00 EUR   3000.01 – 3500 27,00 EUR
1750.01 – 2000 44,00 EUR   3500.01 – 4000 29,00 EUR
2000.01 – 2500 51,00 EUR   4000.01 – 5000 32,00 EUR
2500.01 – 3000 58,00 EUR   5000.01 – 7000 34,00 EUR
3000.01 – 3500 65,00 EUR   7000.01 – 8000 36,00 EUR
3500.01 – 4000 72,00 EUR   8000.01 – 9000 40,00 EUR
4000.01 – 4500 83,00 EUR   9000.01 – 10000 42,00 EUR
4500.01 – 5000 94,00 EUR   10000.01 – 12000 47,00 EUR
5000.01 – 5500 105,00 EUR   12000.01 – 14000 52,00 EUR
5500.01 – 6000 116,00 EUR   14000.01 – 16000 57,00 EUR
6000.01 – 6500 127,00 EUR   16000.01 – 17000 60,00 EUR
6500.01 – 7000 138,00 EUR   17000.01 – 18000 62,00 EUR
7000.01 – 7500 149,00 EUR   18000.01 – 19000 65,00 EUR
      19000.01 – 20000 67,00 EUR

 

 

Преводи до Албания и Косово

 

Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro   Размер на превода в Euro Такса за клиента в Euro
0,01 - 50,00 € 3.50   10 € 3.50
50,01 - 150,00 € 5.00   15 € 3.50
150,01 - 1000,00 3.5% от сумата на превода   20 € 3.50
      25 € 3.50
      30 € 3.50
      35 € 3.50
      40 € 3.50
      45 € 3.50
      50 € 3.50
      55 € 5.00
      60 € 5.00
      65 € 5.00
      70 € 5.00
      75 € 5.00
      80 € 5.00
      85 € 5.00
      90 € 5.00
      95 € 5.00
      100 € 5.00
      105 € 5.00
      110 € 5.00
      115 € 5.00
      120 € 5.00
      125 € 5.00
      130 € 5.00
      135 € 5.00
      140 € 5.00
      145 € 5.00
      150 € 5.00
      155 € 5.43
      160 € 5.60
      165 € 5.78
      170 € 5.95
      175 € 6.13
      180 € 6.30
      185 € 6.48
      190 € 6.65
      195 € 6.83
      200 € 7.00
      250 € 8.75
      300 € 10.50
      350 € 12.25
      400 € 14.00
      450 € 15.75
      500 € 17.50
      550 € 19.25
      600 € 21.00
      650 € 22.75
      700 € 24.50
      750 € 26.25
      800 € 28.00
      850 € 29.75
      900 € 31.50
      950 € 33.25
      1000 € 35.00